...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Minh Trí
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phan Văn Đàn
Tóm tắt: Phân tích thực trạng và Đề xuất các giải pháp hoàn hiện chuỗi giá trị ngành hàng tôm sú, nâng cao giá trị phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN HOAN CHINH - PHAN MINH TRI 372 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm