...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Lâm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Quan Minh Nhựt
Tóm tắt: Luận văn tập trung phân tích tình hình thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN LAM 294 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm