...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Hải Đăng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Phú Son
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; quá trình phân phối giá trị gia tăng giữa các tác nhân này; từ đó tìm ra những vấn đề khó khăn, những điểm còn vướng mắc cần thiết phải cải thiện để nâng cao giá trị kinh tế của chuỗi. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân trồng bưởi trên địa bàn huyện.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV- LE HAI DANG 395 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm