...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Bích Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phước Minh Hiệp
Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Bến Tre, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - VO THI BICH HUONG 229 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm