...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV_HUYNH THI NGOC HA 574 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm