...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phùng Ngọc Ngoan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Đúng
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân sống gần KCN Sông Hậu và KCN Tân Phú Thạnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm gia tăng sự hài lòng của người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi dự án KCN.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHUNG NGOC NGOAN 430 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm