...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực (NNL); từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-NGUYEN HOANG QUOC 197 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm