...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Hoàng Phụng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng
Tóm tắt: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, rủi ro luôn tìm ẩn là điều tất yếu. “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” nhằm phục vụ cho công tác quản lý được tốt hơn. Từ đó, cơ quan giám sát, quản lý, nhà đầu tư… nhận diện được DN có tiềm ẩn yếu tố rủi ro. Đồng thời cũng giúp ích cho các nhà quản trị, nhà hoạch định chiến lược… đưa ra các quyết định hay các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế NCPS kịp thời.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - VO THI HOANG PHUNG 762 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm