...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Hải Thuận
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lâm Văn Tân
Tóm tắt: Đánh giá và phát triển được mô hình lúa – tôm phù hợp có hiệu quả theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - VO HAI THUAN 367 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm