...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lâm Văn Tân
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình dừa và bưởi vùng nhiễm mặn trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hai mô hình. Ưu khuyết điểm của từng mô hình để đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN NGOC CHAU 465 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm