...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Ngọc Dung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Dương Ngọc Thành
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của người Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện tình trạng nghèo cho người dân tại tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV – LAM NGOC DUNG 492 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm