...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tạ Quí Phiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lâm Thái Hùng
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình canh tác dừa, canh tác xoài tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Từ đó, tìm ra những nhân tố làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sản xuất hiệu quả hơn và phù hợp hơn với tình hình biến đổi khí hậu của huyện hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TA QUI PHIEU 808 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm