...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thị Thanh Nga
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Thị Phương Thúy
Tóm tắt: So sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống trong hệ thống tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình lúa hữu cơ trong hệ thống tôm - lúa hiệu quả hơn trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - SON THI THANH NGA 366 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm