...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Thị Phương Thúy
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả của Dự án Vi tín dụng đến thu nhập của các hộ dân nghèo từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các hộ dân nghèo tiếp cận, sử dụng nguồn vốn Dự án thuận lợi hơn, hiệu quả hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI MONG CAM 806 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm