...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Cần
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng tại VietinBank Trà Vinh thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2386_LUAN VAN SBV - NGUYEN MINH CAN 1693 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm