...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Văn Lân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Phân tích thực trạng kiểm soát chi (KSC) NS đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSC NSNN đối với hoạt động XD NTM bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGO VAN LAN 339 Kb (1 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm