...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Đỗ Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đặng Thanh Hà
Tóm tắt: Phân tích thực trạng cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục công huyện Hòa Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục công trực thuộc huyện Hòa Bình thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN BV - TRAN THI DO QUYEN 420 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm