...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hàng Thị Nga
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phước Minh Hiệp
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích thực trạng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) huyện Hòa Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HANG THI NGA 323 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm