...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Mộng Nghi
Thông tin xb: 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phan Văn Đàn
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Bình trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN BV - TRAN THI MONG NGHI 382 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm