...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Mười
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Tóm tắt: Phân tích thực trạng quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN MUOI 231 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm