...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mã Thanh Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phan Văn Đàn
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi tôm sú TC, BTC trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - MA THANH PHUONG 329 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm