...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thu Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích thực trạng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp này trong tương lai.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI THU LOAN 596 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm