...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Chung Văn Nghĩa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Thái Anh Hòa
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển loại hình DNTN tại Sóc Trăng trong thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp phát triển loại hình DNTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-CHUNG VAN NGHIA 260 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm