...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Thị Thu Diềm
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất giải pháp hoàn hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAN THI THANH THAO 285 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm