...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thanh Vũ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Đúng
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng động lực làm việc của CBCC từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao động lực làm việc của CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THANH VU 823 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm