...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hà Thị Ngọc Diệp
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tân
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HA THI NGOC DIEP 320 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm