...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Tố Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải
Tóm tắt: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã, phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - THAI TO NGUYEN 439 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm