...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Châu Kim Huệ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bùi Văn Trịnh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng vay vốn tín dụng chính thức ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của nông hộ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - CHAU KIM HUE 624 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm