...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI THANH LIEM 315 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm