...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hoàng Thanh Phát
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Lương
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận liên quan thu thuế GTGT và thực tiễn công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-HOANG THANH PHAT 892 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm