...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Phạm Minh Khôi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE PHAM MINH KHOI 482 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm