...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng về hiệu lực quản lý thi hành trong quá trình triển khai công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nợ thuế để hoàn thiện công tác này tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre trong những năm tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH THI THU NGUYET 483 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm