...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Châu Thanh Sang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Quang Thông
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2017. Phân tích kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của nông hộ trong thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm giảm nghèo của nông hộ trong thời gian tới tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV_CHÂU THANH SANG 567 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm