...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Vũ Phong
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác xây dựng Nông thôn mới ở xã Đại Phước trong thời gian qua, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới: xã Đại Phước trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN VU PHONG 240 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm