...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hải Quang
Tóm tắt: Phân tích các hành vi gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đó đề xuất các giải pháp nhằm chống gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE THI MY LINH 216 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm