...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Văn Hồng
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quản lý của Ban quản lý (BQL) các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của Ban Quản lý các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH THI HONG THU 326 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm