...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tạ Văn Vương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên
Tóm tắt: Thông qua việc nghiên cứu các giá trị văn hóa sinh thái trong lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng, luận văn góp phần khẳng định giá trị và mô tả những nét đẹp văn hóa sinh thái truyền thống trong lễ hội của người Khmer. Từ đó đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm bảo lưu các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống trong lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2448_LUAN VAN SBV- TA VAN VUONG 5937 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm