...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Thị Kiều Oanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Đề tài đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động du lịch, lịch sử hình thành, đời sống văn hóa, hệ thống tổ chức, quản lý, sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng sư sãi và du khách tạo các ngôi chùa Khmer tại Thành Phố Trà Vinh. Những kiến trúc, đặc điểm riêng của chùa Khmer với các ngôi chùa khác, sức ảnh hưởng của chùa đối với đời sống tinh thần của du khách nói chung và của đồng bào Khmer nói riêng. Đồng thời tìm hiểu về các di sản văn hóa, cách thức hoạt động du lịch trong lịch sử đến hiện tạo của tỉnh nói ...

Tìm kiếm thêm