...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tiêu Thanh Tân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trần Minh Hải
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và phân tích thực trạng về xây dựng NTM trên địa bàn các xã huyện Tiểu Cần hiện nay, từ đó đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu huyện Tiểu Cần trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TIEU THANH TAN 482 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm