...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Thị Hồng Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Thái Anh Hòa
Tóm tắt: Đánh giá mức độ hài lòng của người khám chữa bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HO THI HONG TRANG 370 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm