...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ĐTN nông thôn cho người lao động DT Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI NGOC LINH 306 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm