...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Văn Rở
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Giồng Riềng; từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng nguồn thu cho NSNN.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH VAN RO 309 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm