...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Ngọc Duy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ nghèo; phân tíchcác nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn huyệnChâu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH NGOC DUY 351 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm