...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Thanh Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế từ đó đưa ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên y tế tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - THAI THANH TUAN 707 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm