...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngọc Phương Thanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với DNNQD trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGOC PHUONG THANH 248 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm