...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thanh Triều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trần Minh Hải
Tóm tắt: Nghiên cứu hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nói chung và hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nói riêng tại tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Kiên Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - DUONG THANH TRIEU 295 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm