...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Công Khâm
Tóm tắt: Nhận diện yếu tố giá trị văn hóa tộc người, những biểu hiện GTVH của TN Khmer vùng Tây Nam bộ hiện nay và vận dụng những GTVH Khmer TNB vào quá trình xây dựng nông thôn mới nơi họ đang sinh sống. Từ đó, có những dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB và đề xuất những khuyến nghị góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2642_LUAN AN TS NGUYEN HUU THO 6717 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm