...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thúy An
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của luận án: nghiên cứu văn hóa ứng xử với các yếu tố tự nhiên như đất, nước, thời tiết, động vật, thực vật trong văn hóa vật thể và văn hoá phi vật thể của người Khmer; từ đó, phân tích những giá trị trong truyền thống và biến đổi trong cách ứng xử với tự nhiên của người Khmer trước những thách thức về biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2643_LUAN AN TS LE THUY AN 3885 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm