...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Minh Tâm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Xác định và do lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất một số hàm ý quản trị và kiến nghị nhầm tối ưu nhất đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2666_LUAN VAN SBV - PHAN MINH TAM 2097 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm