...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lư Văn Lay Mol
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Minh Hòa
Tóm tắt: Xây dựng mô hình toán của turbine gió. Xây dựng mô hình toán của hộp số. Xây dựng mô hình toán của máy phát điện không đồng bộ lồng sóc. Thiết kế bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại cho turbine gió. Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả mô phỏng mô hình toán của turbine gió, máy phát điện và bộ điều khiển MPPT cho hệ thống turbine gió.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2669_LUAN VAN SBV - LU VAN LAY MOL 4513 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm